preloader

Aanbieder / Privacyverklaring

Aanbieder

Mercedes-Benz Nederland BV
Ravenswade 4
3439 LD Nieuwegein
Nederland
Handelsregister Utrecht 30040445
BTW-nr: NL 001545139B01

Juridische informatie

Juridische informatie

Copyright 2018 Mercedes-Benz Cars Nederland B.V.. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, foto's, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en hun plaatsing op internetsites van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. vallen allemaal onder de regelgeving voor copyright en andere bescherming voor intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commercieel gebruik of verspreiding, noch mogen deze objecten worden gewijzigd of opnieuw geplaatst op andere plaatsen. Sommige Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. internetpagina's bevatten ook materiaal dat valt onder het copyright van hun aanbieders.

Producten en prijzen

Bepaalde productinformatie, illustraties en afbeeldingen op deze internetpagina zijn mogelijk voorbereid voor algemeen gebruik op de internetpagina's van Daimler AG uit verschillende landen wereldwijd. Bijgevolg is het mogelijk dat bepaalde gegevens en/of accessoires die niet beschikbaar zijn in bepaalde landen of die, om te voldoen aan de vragen van de plaatselijke markten of aan wetgeving in dergelijke landen, alleen beschikbaar zijn in verschillende specificaties of configuraties.

Indien u interesse hebt in een voertuigmodel, lak, optie of accessoire op de internetpagina en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of de specificatie in uw regio, kunt u contact opnemen met de Mercedes-Benz  dealer voor het betreffende product, voor de meest recente informatie in uw regio.

Alle vermelde prijzen zijn aanbevolen dealerprijzen. Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder melding worden gewijzigd.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld vallen alle merken die op internetpagina's van Daimler AG worden getoond onder de handelsmerkrechten van Daimler AG. Dit is in het bijzonder van toepassing voor modelnaamplaatjes en bedrijfslogo's en -emblemen.

Geen licenties

De Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. heeft een internetsite ontwikkeld die ze als innovatief en informatief beschouwt. We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij met dit creatieve project. We willen u er echter ook op wijzen dat Daimler AG zijn intellectuele eigendom moet beschermen met inbegrip van octrooien, handelsmerken en copyrights. Daarom bent u bij deze geïnformeerd over het feit dat deze internetpagina, alsook enig ander materiaal dat zich daar op bevindt op geen enkele manier het recht geven om de intellectuele eigendom van Daimler AG te gebruiken.

 

Waarschuwingen met betrekking tot vooruitblikkende uitspraken

Internetpagina's, informatieverstrekking voor investeerders, jaarlijkse en tussentijdse verslagen, vooruitblikken, presentaties, geluids- en videobestanden van gebeurtenissen (live of opgenomen) en andere documenten op deze website bevatten onder andere vooruitblikkende uitspraken die de actuele zichtwijzen van de directie met betrekking tot gebeurtenissen in de toekomst weerspiegelen. De woorden "anticiperen", "veronderstellen", "geloven", "schatten", "verwachten", "willen", "kunnen", "plannen", "projecteren" en "zouden moeten" en andere gelijkaardige uitdrukkingen duiden op vooruitblikkende uitspraken. Dergelijke uitspraken zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waaronder (niet exhaustief): een economische recessie in Europa of Noord-Amerika; wijzigingen in wisselkoersen, intrestvoeten en in grondstofprijzen; introductie van concurrerende producten; toenemende verkoopstimulansen; de succesvolle omzetting van het nieuwe businessmodel voor smart; en een daling van doorverkoopprijzen van tweedehandsvoertuigen.. Als een van deze of andere risico's of onzekerheden zich voordoen (sommige daarvan zijn beschreven onder de titel "Risicorapport" in het meest recente jaarverslag van Daimler AG en onder de titel "Risicofactoren" in het meest recente jaarverslag van Daimler AG op formulier 20-F ingediend bij de Securities and Exchange Commission), of indien de veronderstellingen die aan de grondslag liggen van deze uitspraken niet correct blijken te zijn, kunnen actuele resultaten sterk verschillen van diegene die door dergelijke uitspraken zijn uitgedrukt of geïnsinueerd. Wij zien ons niet verplicht, vooruitblikkende uitspraken te actualiseren, aangezien dergelijke uitspraken alleen geldig zijn op de dag dat ze worden geuit.

Aansprakelijkheid

Deze internetpagina bevat links naar externe sites die niet onder de controle staan van Mercedes-Benz Cars Nederland B.V.. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van links naar deze sites. Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. biedt deze links aan als hulpmiddel, en het feit dat een link wordt toegevoegd, betekent niet dat Mercedes-Benz Cars Nederland B.V. de gelinkte site onderschrijft

Cookies

Aanwijzingen voor het gebruik van cookies, de verwerking van gebruiksgegevens en het gebruik van analysetools

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke tools, zoals HTML5 Storage of Local Shared Objects (tezamen 'cookies' genoemd), om uw voorkeuren en de bijzonder populaire delen van onze websites te identificeren. Met deze informatie willen wij de website nog beter vormgeven en gebruiksvriendelijker maken. Voor dezelfde doeleinden maken wij gebruik van de analysetool Google Analytics. Hierbij kunnen ook cookies worden toegepast.

1.    Functies en gebruik van cookies

a.    Cookies zijn kleine bestanden die op uw desktop-computer, laptop of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen uw apparaat en onze website al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

b.    Als u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

U kunt onze website ook bekijken zonder akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Dat houdt in dat u het gebruik van cookies kunt afwijzen en ook dat u de cookies te allen tijde kunt verwijderen door middel van bepaalde instellingen op uw apparaat. Ga hiervoor als volgt te werk:

 • De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt deze instelling wijzigen door in uw browser de optie *Geen cookies accepteren* te activeren.
   
 • Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Hoe dat precies in zijn werk gaat, komt u in de handleiding van uw browser- of toestelfabrikant te weten.
   
 • Informatie over de deactivering van Local Shared Objects vindt u via de volgende link:  Informatie over de deactivering van Local Shared Objects
   
 • Net als het gebruik van cookies is ook de afwijzing of verwijdering ervan gekoppeld aan het gebruikte toestel en aan de op dat moment gebruikte browser. U moet de cookies dus voor elk toestel en, indien u meerdere browsers gebruikt, ook voor elke browser afzonderlijk afwijzen of verwijderen.

c.    Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn.

d.    Wij delen cookies in de volgende categorieën in:

 • Absoluut noodzakelijke cookies (type 1): Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk, zodat de functies van de websites correct functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat wij bepaalde services, zoals de voertuigconfigurator, niet kunnen aanbieden.
 • Functie-cookies (type 2): Deze cookies vereenvoudigen de bediening en verbeteren de functies van de website. Wij slaan bijvoorbeeld uw taalinstellingen op in functie-cookies.
 • Prestatie-cookies (type 3): Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop u van onze websites gebruikmaakt. Met deze cookies kunnen wij vaststellen welke delen van onze website bijzonder populair zijn om zo ons internetaanbod  te verbeteren voor u. Lees hiervoor ook het gedeelte 'Verwerking van gebruiksgegevens'.
 • Cookies van derden (type 4): Deze cookies worden ingesteld door derden, zoals de sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+, waarvan u de inhoud via de op onze website aangeboden 'sociale plug-ins' kunt integreren. Meer informatie over het gebruik en de functie van de sociale plug-ins staat vermeld in punt 4 van onze privacyverklaringen. Privacyverklaringen

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

Naam cookie Beschrijving Type cookie
_language In deze cookie wordt de landcode opgeslagen van het land van waaruit u toegang tot de website zoekt. Hierdoor kunnen we u de content in uw eigen taal laten zien. Typ 2
PHPSESSID Deze cookie wijst voor de duur van uw bezoek een geanonimiseerde ID (sessie-ID) aan uw apparaat toe om ervoor te zorgen dat meerdere gerelateerde query's naar de server kunnen worden gebundeld en aan een sessie kunnen worden toegekend. Typ 1
cookieconsent_dismissed Deze cookie geeft aan dat u met het gebruik van cookies op onze website akkoord bent gegaan. Het wordt ingesteld wanneer u het berichtvenster 'Gebruik van cookies' sluit. In deze cookies worden gegevens opgeslagen met betrekking tot uw zoekopdrachten (zoals eerder ingevoerde zoektekst, meest recente zoeksuggestie) om uw zoekresultaten te verbeteren. Typ 2
_csrf Deze cookie garandeert een veilige transactie bij het indienen van formulieren. Typ 1
_ga Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden (Google Analytics) Typ 3
_gat Deze cookie wordt gebruikt om het aantal aanvragen te verminderen (Google Analytics) Typ 3

2. Verwerking van gebruiksgegevens; gebruik van analysetools

Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzonder populaire delen van de website te kunnen identificeren, maken wij gebruik van de volgende analysetool: Google Analytics.

Bij het gebruik van deze analysetools kunnen gegevens naar servers in de VS overgedragen en daar verwerkt worden. Let hierbij op het volgende: in de VS bestaat vanuit het oogpunt van de Europese Unie geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-norm. Dit beschermingsniveau kan voor bepaalde bedrijven echter worden vervangen door een certificering conform het zogenoemde 'EU-VS- privacyschild'.

Wanneer u niet wilt dat wij door middel van de genoemde analysetools informatie over uw bezoek aan onze website verzamelen en verwerken, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen aantekenen dat ook voor de toekomst geldt ('opt-out').

 

Wij verwerken uw bezwaar door in uw browser een opt-out cookie te plaatsen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen werkt in de browser waarin het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out nogmaals uitvoeren.

Hieronder vindt u informatie over de aanbieders van de door ons gebruikte analysetools en de desbetreffende opt-out mogelijkheid:i

Google Inc. ('Google'):

Google is overeenkomstig het EU-VS- privacyschild gecertificeerd.

U kunt de overdracht van uw gegevens en hun registratie en verwerking door Google verhinderen. Google informeert hierover via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Privacyverklaring

Verantwoordelijke overeenkomstig de basisverordening voor gegevensbescherming:
Mercedes-Benz Nederland BV
Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Nederland

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming:
Daimler AG
Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Duitsland
E-mail: dataprotection@daimler.com

Gegevensbescherming

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u. Bovendien verwijzen wij naar de richtlijn van Daimler inzake gegevensbescherming: 

Daimler-richtlijn inzake gegevensbescherming

Onze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van Daimler AG gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.         

Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking') mogen doen.

U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op onze website afhankelijk zijn van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

Uw persoonsgegevens worden bovendien verwijderd, zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt, komt te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij onderworpen zijn, noodzakelijk is.

Gebruiksdoeleinden

De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen te beschermen.

Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang.

Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijv. opslag voor het nakomen van commerciële of fiscale bewaarverplichtingen, vrijgave in overeenstemming met officiële of gerechtelijke bevelen, bv. aan een wetshandhavingsinstantie).

Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins; gebruik van dienstverleners

Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven). 

Wanneer wij op onze website zogenoemde 'sociale plug-ins' van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+ gebruiken, integreren wij deze als volgt:

Wanneer u onze website bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen gegevens aan de exploitanten van deze netwerken worden overgedragen. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de desbetreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het desbetreffende netwerk tot stand te brengen.

Indien u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het moment dat u de sociale plug-in activeert, daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wanneer u dat niet wilt, dient u zich bij het netwerk af te melden voordat de sociale plug-in wordt geactiveerd. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere Daimler-websites niet toewijzen, voordat u niet ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd.

Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbare inhoud direct over aan uw browser die deze inhoud in onze website integreert. In deze situatie kan ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het desbetreffende sociale netwerk wordt geïnitieerd en aangestuurd. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk.

De sociale plug-in blijft actief totdat u deze deactiveert of uw cookies verwijdert (zie paragraaf 5.d).

Wanneer u de link naar de aangeboden content aanklikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ('EU') volgens de EU-norm geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens bieden. Houd hier rekening mee, voordat u een link aanklikt of een sociale plug-in activeert en op deze manier uw gegevens overdraagt.

We maken ook gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (bv. IT-dienstverleners, marketingbureaus) om onze websites te beheren, te optimaliseren en te beveiligen. Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan deze laatsten voor zover dit noodzakelijk is voor de levering en het gebruik van de website en de functionaliteiten ervan, voor het nastreven van legitieme belangen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of voor zover u daar toestemming voor heeft gegeven (zie paragraaf 7). Bovendien worden de gegevens doorgegeven aan de volgende ontvangers:

POLYCHROM Medienproduktion, Adlerstr. 41, 70199 Stuttgart, Duitsland

Cookies

Cookies kunnen worden gebruikt wanneer u onze websites bezoekt. Technisch gezien zijn dit zogenaamde HTML-cookies en soortgelijke softwaretools zoals Web/DOM Storage of Local Shared Objects (zogenaamde "Flash-cookies"), die wij gezamenlijk als “cookies” aanduiden.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw desktop, notebook of mobiele apparaat worden opgeslagen terwijl u een website bezoekt. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om vast te stellen of er al een verbinding is tussen het apparaat en de websites, rekening te houden met uw voorkeurstaal of andere instellingen, u bepaalde functies aan te bieden (bv. onlineshop, voertuigconfigurator) of uw op gebruik gebaseerde interesses te herkennen. Cookies kunnen ook persoonlijke gegevens bevatten.

Of en welke cookies worden gebruikt wanneer u onze websites bezoekt, is afhankelijk van welke gebieden en functies van onze websites u gebruikt. Wij gebruiken alleen cookies die technisch noodzakelijk zijn.

Het gebruik van cookies is ook afhankelijk van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bv. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat ze bepaalde soorten cookies automatisch accepteren; u kunt deze instelling echter meestal wijzigen. U kunt opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. Web/DOM-opslag en lokale gedeelde objecten kunnen afzonderlijk worden verwijderd. Hoe dit werkt in de browser of op het apparaat dat u gebruikt, kunt u lezen in de handleiding van de leerling.

De toestemming voor en de afwijzing of verwijdering van cookies zijn gekoppeld aan het apparaat en ook aan de betreffende webbrowser die u gebruikt. Als u meerdere apparaten of webbrowsers gebruikt, kunt u verschillende beslissingen nemen of instellingen maken.

Als u besluit om geen gebruik te maken van cookies of deze te verwijderen, kan het zijn dat u geen toegang heeft tot alle functies van onze websites of dat de toegang tot individuele functies beperkt is.

Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

Juridische grondslagen van de verwerking

Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG).

Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 letter b AVG de juridische grondslag.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd conform art. 6 lid 1 letter c AVG. 

Bovendien verwerken wij persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden waar te nemen conform art. 6 lid 1 letter f AVG. Voorbeelden van dergelijke legitieme belangen zijn het behoud van de functionaliteit van onze IT-systemen, evenals de (direct) marketing van onze producten en diensten (voor zover niet gedekt door uw toestemming) en die van derden en de wettelijk vereiste documentatie van zakelijke contacten. In het kader van de belangenafweging die in elk geval vereist is, houden wij rekening met verschillende aspecten, in het bijzonder met het soort persoonlijke informatie, het doel van de verwerking, de omstandigheden van de verwerking en uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie.

Het verwijderen van uw persoonlijke gegevens

Uw IP-adres en de naam van uw internetprovider, die wij om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Bovendien verwijderen wij uw persoonlijke gegevens zodra het doel waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt, is bereikt. Na deze termijn vindt de opslag van gegevens alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is op grond van de wet- en regelgeving of andere wettelijke bepalingen waaraan wij in de EU zijn onderworpen of op grond van wettelijke bepalingen in derde landen, indien deze een passend niveau van gegevensbescherming hebben. Indien het niet mogelijk is om gegevens in individuele gevallen te verwijderen, worden de relevante persoonsgegevens gemarkeerd om de verdere verwerking ervan te beperken.

Rechten van betrokkenen

Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking'), blijft onverlet.

Recht van bezwaar 
U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten. Voor zover wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing op basis van gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht om te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken.

Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres hieronder: connect-business@daimler.com

Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

Newsletter

Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

Centrale toegangsservice van Daimler AG

Met de centrale toegangsservice van Daimler AG kunt u zich aanmelden bij alle websites en applicaties van de Daimler-groep en haar merken die op deze service zijn aangesloten. De toepasselijke gebruiksvoorwaarden bevatten specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming. Deze gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de registratiepagina's van de aangesloten websites en applicaties.

Gegevensoverdracht naar ontvangers buiten de Europese Economische ruimte

Bij het gebruik van dienstverleners (zie punt 4. d.) en het doorgeven van gegevens aan derden op basis van uw toestemming (zie punt 3.c.) kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ("EU"), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) die daar worden doorgegeven en verwerkt, met name de Verenigde Staten en India.

In de volgende landen is er vanuit het oogpunt van de EU een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens (het zogenaamde "passend karakter"), in overeenstemming met de EU-normen: Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer, Guernsey, Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay. Wij komen met de ontvangers in andere landen overeen om gebruik te maken van standaard contractuele clausules van de EU, bindende bedrijfsvoorschriften of andere toepasselijke instrumenten (indien van toepassing) om een "passend beschermingsniveau" te creëren overeenkomstig de wettelijke vereisten. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van de contactgegevens in paragraaf 9.d. hierboven.

 

Versie: Januari 2021