preloader

Live CO2 Monitoring

Optimaliseer de CO2-uitstoot van uw wagenpark

Met de dienst Live CO2 Monitoring kunt u de ontwikkeling van de CO2-uitstoot voortdurend volgen en uw wagenpark duurzaam beheren. De belangrijkste kengetallen worden samengevat en voor u weergegeven in een dashboard in ons connect business portal.

 • Bewaking van uw CO2-streefwaarden:
  Definieer individuele CO2-streefwaarden voor uw wagenpark en controleer de naleving van de real-time voertuiggegevens.
   
 • Vergelijking van voertuiggroepen:
  De CO2-emissies van de door u gedefinieerde voertuiggroepen worden met elkaar vergeleken. Tegelijkertijd kunt u controleren of de door u gedefinieerde streefwaarden worden gehaald. 
   
 • Emissieontwikkeling:
  Een overzicht van de ontwikkeling van de CO2-uitstoot van uw wagenpark in de loop van de tijd stelt u in staat om het wagenpark optimaal te controleren aan de hand van de gegeven datapunten.
   
 • Prognose:
  Op basis van de reeds verzamelde gegevens van uw voertuigen krijgt u ook een prognose van de toekomstige emissies.

Automatische berekening van emissies

De CO2-uitstoot wordt automatisch berekend op basis van het brandstofverbruik en gevisualiseerd in het portaal, waardoor een handmatige evaluatie van de uitstoot niet meer nodig is.

Als wagenparkbeheerder kunt u twee CO2-streefwaarden instellen voor uw bedrijf en wagenpark en de naleving van de real-time waarden controleren.

 • De eerste streefwaarde heeft betrekking op het voertuigniveau en wordt gedefinieerd in g/km.
 • -De tweede streefwaarde wordt op jaarbasis vastgesteld voor de gehele vloot en is uitgedrukt in tonnen.

 

 

Maak gebruik van de volledige datascope van de dienst en optimaliseer het gebruik van uw wagenpark voor het milieu. De volgende gegevenspunten worden op het niveau van de voertuiggroep of voor uw gehele wagenpark in de geselecteerde periode weergegeven:

 • gereden kilometers
 • gemiddelde CO2-uitstoot (g/km)
 • totale CO2-uitstoot (t)
 • afwijking van de CO2-waarden van de gedefinieerde streefwaarden

Milieubewust en duurzaam

Begin nu en gebruik echte voertuigdata om te laten zien hoe milieubewust uw bedrijf is.