preloader

Systeemvereisten

Aan de volgende vereisten moet voldaan zijn om connect business te kunnen gebruiken.

  • Handtekening en bevestiging van de raamovereenkomst inclusief de bijlage over gegevensverwerking
  • Uitnodiging en registratie voor de connect business portal
  • Toewijzing van de overeenkomstige voertuigen
  • Diensten moeten worden besteld, contracten en algemene voorwaarden moeten worden geaccepteerd
  • Voertuigen moeten worden uitgerust met een compatibele communicatiemodule zoals de HERMES of KOM3 module (een van de codes 360, 362 of 06U)

 

Vereisten browser (connect business portal)

  • Chrome – actuele versie
  • Firefox – actuele versie
  • Internet Explorer 11 of recenter
 
 

Softwarevereisten (connect business app)

Om de connect business app voor de bestuurder te gebruiken, is een smartphone met Android of iOS nodig. Windows Phone-toestellen worden niet ondersteund.

Daarnaast moet de bestuurder door zijn verantwoordelijke fleet managers worden uitgenodigd via de connect business portal. Na succesvolle registratie kan de bestuurder de app downloaden in de App Store van Apple of de Play Store van Google..


Softwarevereisten (connect business app)

  • Min. Android v 5.x of recenter
  • Apple iOS 9 of recenter